Tjenester

Bergen Revisjon AS har effektive løsninger for revisjon av årsregnskap. Din revisor på oppdraget vil være en erfaren oppdragsansvarlig partner som vil være din kontaktperson over flere år.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Ordinær revisjon (lovpålagt revisjon)

 • Begrenset revisjon / avtalte kontrollhandlinger

 • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og noter

 • Utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaver og likningspapirer

 • Utarbeidelse av delårsrapporter

 • Bistand ved etablering av selskap

 • Omorganiseringer (fusjoner, fisjoner) og omdannelse av selskap

 • Gjennomgang, evaluering og forslag til effektivisering av intern kontroll

 • Attestasjonsoppdrag (feks prosjektregnskap v/ tilskuddsordninger)

 • Skatte- og avgiftsrådgivning

 • Bistand ved gjennomføring av restrukturering av gjeld og gjeldsforhandlinger

 • Økonomisk rådgivning