Velkommen til Bergen Revisjon AS

Lang erfaring, god klientservice og kostnadseffektive

Bergen Revisjon AS har kontor sentralt i Bergen og Os. 

Vi har lang erfaring fra de fleste bransjer, og har foruten næringsdrivende (aksjeselskap, ansvarlige selskap og enkeltmannsforetak), boligbyggelag, borettslag og mange foreninger som kunder. I tillegg til revisjon bistår vi med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Vi bistår også med selskapsstiftelser, restrukturering/omdannelser samt skatte- og avgiftsråd.

Vi er en liten og fleksibel organisasjon som legger vekt på at vi skal være lett tilgjengelig for kundene og at en raskt skal få tilbakemelding når kunden har spørsmål eller ønsker å diskutere problemstillinger med oss.

Etter flere års tidligere erfaring fra hhv PWC, Ernst & Young og Deloitte har vi opparbeidet et godt kontaktnett med advokater og rådgivere innen de fleste fagfelt samt autoriserte regnskapsførerselskap. Vår erfaringsbakgrunn samt benyttelse av fremtidsrettet teknologi gjør at vi kan utføre kostnadseffektiv revisjon og være en verdifull diskusjonspartner og rådgiver for våre kunder.