Aktuelle lenker om regnskap, skatt og avgift

Brønnøysundregistrene: Innformasjon om alle norske selskaper, m.m. Skatteetaten: Hele Lignings ABC, online eller i pdf format.
Skatteetaten: Håndbok i arveavgift
Arbeidstilsynet: Regelverk og nyheter
Finansdepartementet: Fortolkninger
Oslo Kommune, Kemnerkontoret: Lønns - ABC
Norsk RegnskapsStiftelse: Regnskaps- og bokføringsregler
Skatteetaten: Taxnorway
Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Den elektroniske reiseregningen
Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Pensjonsreformen
Lotteri - og Stiftelsestilsynet: Momskompensasjon til frivillege organisasjonar
Forskningsrådet: Skattefunn
Den norske Revisorforening: Aktuelle satser
Finanstilsynet: Konsesjonsregister


Bergen Revisjon AS

Adresse:
Strandgaten 9
5013 Bergen

Telefon: 55 28 98 50

E-post:
terje@bergen-revisjon.no
roald@bergen-revisjon.no

Medlem av
Den norske Revisorforening