Terje Næss

Epost: terje@bergen-revisjon.no
Mobil: 904 15 262
Registrert revisor, Siviløkonom NHH, Høyere revisorstudium, Autorisert regnskapsfører. Partner i Bergen Revisjon AS.
Lang og variert erfaring fra revisjon og rådgivning overfor små og mellomstore foretak innen de fleste bransjer. Tidligere 23 års erfaring fra PwC. Har i perioder vært utleid ved management for hire som økonomisjef og controller.


Roald Laurantsen

Epost: roald@bergen-revisjon.no
Mobil: 457 76 140
Statsautorisert revisor NHH, Siviløkonom NHH og Autorisert regnskapsfører. Partner i Bergen Revisjon AS.
Roald har lang og variert erfaring som revisor og finansiell konsulent i PwC og Ernst & Young AS hvor han har utført revisjon av små, mellomstore og børsnoterte selskap innenfor de fleste bransjer.
Han foreleser også på deltid på Siviløkonomstudiet ved NHH og ved Høgskolen i Bergen i fagene bedriftsbeskatning, årsoppgjør og rapportering. Han har videre lang erfaring ved rådgivning i forbindelse med finasielle verdsettelser av selskaper og arbeid med omorganisering av eierstruktur.

Bergen Revisjon AS

Adresse:
Strandgaten 9
5013 Bergen

Telefon: 55 28 98 50

E-post:
terje@bergen-revisjon.no
roald@bergen-revisjon.no

Medlem av
Den norske Revisorforening